Biuletyn informacyjny

 

         Firma PRAKTOR oferuje systemy pasków do formówek, które umożliwiają dokładne odtworzenie kształtów anatomicznych i punktów stycznych uzębienia.

 

Ulotka informacyjna

 

OPIS

Systemy metalowych pasków do formówek Firmy PRAKTOR złożone są  z trzech grup wyrobów:

1) paski proste,

2) paski profilowane,

3) paski anatomiczne.

 

Paski oferowane są w 19 rozmiarach / kształtach pozwalających na odtworzenie anatomicznych kształtów w obrębie zębów bocznych za pomocą wypełnień chemoutwardzalnych bądź amalgamatów. Szeroki wachlarz kształtów i rozmiarów pozwala na uzyskanie optymalnego przylegania paska i tym samym zapewnia idealną adaptację brzeżną wypełnienia do warunków panujących w jamie ustnej pacjenta, a także powierzchni stycznych .

 

Informacja szczegółowa

 

Systemy metalowych pasków Firmy PRAKTOR składają się z trzech podstawowych grup.

1) Paski metalowe proste o szerokości 5 mm do formówki uniwersalnej, pakowane w odcinkach po 1000 mm w grubościach:

                -  0,05 mm wykonanie twarde;

                -  0,05 mm wykonanie miękkie;

                -  0,035 mm wykonanie twarde;

                -  0,025 mm wykonanie sprężyste.

 Tak przygotowany wyrób umożliwia lekarzowi dostosowywanie długości odcinków paska do konkretnej sytuacji klinicznej.

2) Paski metalowe profilowane wytwarzane są dla dwóch rodzajów formówek :

a) formówki uniwersalnej w 4 wzorach o grubości 0,05 i 0,035 mm :

`              -  wzór 8 na zęby przedtrzonowe – obustronne;

                -  wzór 9 na zęby trzonowe – obustronne;

                -  wzór 12 na zęby przedtrzonowe – jednostronne;

                -  wzór 13 na zęby trzonowe – jednostronne;

b) formówki Ivory w 3 wzorach o grubości 0,05 mm :

                - wzór 1 na zęby mleczne;

                - wzór 2 na zęby przedtrzonowe;

                - wzór 3 na zęby trzonowe.

3)  Paski metalowe anatomiczne wytwarzane są dla dwóch rodzajów formówek :

a) formówki uniwersalnej w 6 wzorach o grubości 0,05 i 0,035 mm :

                 - wzór 21 paski na zęby przedtrzonowe lewostronne;

                 - wzór 22 paski na zęby przedtrzonowe prawostronne;

                 - wzór 23 paski na zęby trzonowe lewostronne;

                 - wzór 24 paski na zęby trzonowe prawostronne;

                 - wzór 28 paski na zęby przedtrzonowe obustronne;

                 - wzór 29 paski na zęby trzonowe obustronne;

                 - wzór 20 jest to zestaw wszystkich powyższych kształtów pakowanych po  5 szt. każdego rodzaju.

b) formówki Ivory w 3 wzorach o grubości 0,05 mm :

                 - wzór 01 na zęby mleczne;

                 - wzór 02 na zęby przedtrzonowe;

                 - wzór 03 na zęby trzonowe;

                 - wzór 30 jest to zestaw wszystkich powyższych kształtów pakowanych po  10 szt. każdego rodzaju.