Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania

 

Dostarczane w/w produkty są nie jałowe zgodnie z oznaczeniem na etykiecie.

Oferowane paski są materiałem medycznym kl. I i produktem jednorazowego użytku.

 

Sterylizacja pasków do formówek przed ich użyciem ( jeśli jest taka konieczność ) oraz napinaczy – formówek  powinna zostać przeprowadzona jedną z następujących metod :

- Gorąca para w autoklawie,

- Gorące powietrze w sterylizatorze,

- Chemiczna sterylizacja

zgodnie z procedurami i zaleceniami  Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Nie należy sterylizować i używać powtórnie pasków do formówek . Wykorzystane paski do formówek należy wyrzucić stosując się do zasad postępowania z zainfekowanymi narzędziami jednorazowego użytku.

 

Uwaga : podobnie jak w przypadku innych instrumentów wykonanych ze stali chirurgicznych, roztwory enzymatyczne i niektóre związki stosowane do chemicznej dezynfekcji - sterylizacji mogą powodować nieznaczną utratę połysku pasków i innych narzędzi.

 

           W zależności od warunków klinicznych tzn. wielkości i rodzaju ubytków lekarz wybiera odpowiedni rodzaj paska i formówki.      

Sposób wykorzystania

            Zamocowanie paska w formówce, założenie paska formującego na ząb i zaciśnięcie napinacza – formówki. Szczelne dopasowania paska do kształtu korony leczonego zęba. Kontrola przylegania paska do twardych tkanek zęba i ewentualna korekta za pomocą klinów międzyzębowych umożliwiająca odtworzenie punktu stycznego. Szczególną rolę w prawidłowej odbudowie odgrywa tu prawidłowe dobranie i umieszczenie paska do formówki.

Umieszczenie materiału wypełniającego i odbudowa punktów stycznych oraz kształtu anatomicznego zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania. Polimeryzacja materiał za pomocą lampy polimeryzacyjnej i/lub oczekiwanie na zainicjowanie reakcji chemoutwardzania.

          Po zakończeniu uzupełniania wypełnieniem ubytku, usuwa się formówkę razem z paskiem. Zaleca się uzupełniającą polimeryzację światłem UV wypełnień wykonanych z materiałów światłoutwardzalnych po zdjęciu paska z korony zęba ,  dotyczy to zwłaszcza przejścia krawędzi stycznej tkanki twardej pacjenta i zastosowanego uzupełnienia ,

na powierzchni  policzkowej i/lub językowej.

            Następnie przystępujemy do opracowania wypełnienia i kontroli prawidłowość odbudowy punktów stycznych i cech anatomicznych zęba.)